Zápis ze setkání prostějovských týmů

28.11.2009 10:30

Dne 27.11.2009 se konala v Čelechovicích na Hané úvodní schůzka zástupců prostějovských týmů. Původně mělo jít o posezení, na kterém jsme si chtěli popovídat o tom, co se dělo na poslední radě HE a jak přijeli všichni rozčílení a naštvaní. Hnacím motorem pro uspořádání tohoto setkání byla hlavně bezmoc cokoliv v Hanácké extralize změnit, a také nekonečné urážení a napadání prostějovských týmů a jednotlivců ze strany jednoho sponzora a zároveň člena rady. Všichni jsme tušili, že nepůjde jen o obyčejné setkání a povídání si o uplynulé sezoně. Sešlo se bezmála 30 lidí a to už svědčilo o tom, že budoucnost požárního sportu na Prostějovsku není nikomu volná. Asi po deseti minutách jednání bylo jasné, že je mezi zástupci je jednoznačný zájem o odtržení od Hanácké extraligy a uspořádání vlastní ligy. Šlo o logické vyústění vzniklé situace. Na setkání se projednaly a jednomyslně odsouhlasily následující body:

Zakládajícími členy VC PROSTĚJOVSKA jsou tyto sbory:

 • SDH Krumsín
 • SDH Dětkovice
 • SDH Lipová
 • SDH Vícov
 • SDH Otaslavice
 • SDH Bílovice
 • SDH Stražisko
 • SDH Domamyslice
 • SDH Nová Dědina
 • SDH Čelechovice na Hané
 • SDH Soběsuky
 • SDH Niva

 

Projednány byly tyto body:

 • všichni pořadatelé závodů v rámci Hanácké extraligy stáhnou žádosti o pořádání závodu v rámci HE - bude odeslán hromadný email s kopií prezenční listiny
 • vznikne nová liga pod názvem VC PROSTĚJOVSKA
 • tato liga bude otevřená, tzn. že bodován bude každý účastník závodu
 • bude založeno občanské sdružení pod názvem VC PROSTĚJOVSKA
 • dohodli jsme se na mediální propagaci, internetových stránkách a sponzorech
 • VC PROSTĚJOVSKA bude čítat prozatím 10 závodů, ale může být v případě zájmu rozšířena
 • snahou bude vyhnout se termínově okresním a krajským kolům postupových soutěží v požárním sportu
 • totéž platí pro sobotní termíny VC BLANENSKA
 • startovné na soutěžích bude 150,- kč pro soutěžní družstva mužů i žen
 • 50,- kč z každého startovného bude odvedeno do pokladny VC PROSTĚJOVSKA
 • každý pořadatel závodu odvede do pokladny VC PROSTĚJOVSKA 1000,- kč
 • pořadatelem závodu může být pouze SDH z okresu Prostějov
 • byly vytipovány terče a časomíry pro jednotlivé soutěže
 • všechny soutěže budou mít jednotné startéry, pořadatel zajistí hlavního rozhodčího a rozhodčí u terčů
 • přejímka je zrušena, bude existovat přípravná základna na které může provést rozhodčí namátkovou kontrolu jakéhokoliv materiálu
 • při přípravě na základně bude týmu oznámeno, která hadice bude po dokončení útoku přeměřena
 • dne 17.12.2009 proběhne v 18 hod. další zasedání rady VC PROSTĚJOVSKA, jejimiž členy se stali zvolení zástupci pořadatelů závodů. Na tomto zasedání se doladí některé podrobnosti, budou odsouhlasena pravidla a termíny závodů. Termíny uvedené na těchto stránkách jsou prozatím předběžné. Zasedání se bude konat opět v hasičské zbrojnici v Čelechovicích na Hané, zástupci rady mají účast povinnou, ostatní jsou samozřejmě vítání. Rádi zodpovíme každému případné dotazy.

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode